Lenovo X240 kräver Smart Card vid lösenordsbyte

Stötte på ett annorlunda problem som bara verkade drabba ett fåtal av de Lenovo X240 vi hanterar: När användaren försöker byta lösenord kräver datorn smartcard, trots att datorn inte är inställd för att använda smart cards.

Det gemensamma för datorerna är att de kör Windows 8.1, är anslutna till en domän och aldrig har använt Smart Cards. När användaren trycker ctrl-alt-del och väljer ”Ändra lösenord” möts man av uppmaningen att sätta i ett smart card och sedan kommer man inte längre. Den enda lösningen är att byta användarens lösenord på domänkontrollanten.

Det verkar inte finnas någon inställning för detta varken i datorns inställningar, BIOS eller via den lokala säkerhetsprincipen. En googling ger inga träffar alls och det verkar inte som att någon annan drabbats.

Lösningen är däremot att starta Lenovo Companion -> System Update och installera samtliga uppdateringar, även för BIOS. Avinstallera sedan Fingerprint Manager Pro och installera det igen via Lenovo System Update. Voila! Frågan om smartcard har försvunnit och användaren kan byta lösenord på vanligt sätt.