Lenovo X240 kräver Smart Card vid lösenordsbyte

Stötte på ett annorlunda problem som bara verkade drabba ett fåtal av de Lenovo X240 vi hanterar: När användaren försöker byta lösenord kräver datorn smartcard, trots att datorn inte är inställd för att använda smart cards.

Det gemensamma för datorerna är att de kör Windows 8.1, är anslutna till en domän och aldrig har använt Smart Cards. När användaren trycker ctrl-alt-del och väljer ”Ändra lösenord” möts man av uppmaningen att sätta i ett smart card och sedan kommer man inte längre. Den enda lösningen är att byta användarens lösenord på domänkontrollanten.

Det verkar inte finnas någon inställning för detta varken i datorns inställningar, BIOS eller via den lokala säkerhetsprincipen. En googling ger inga träffar alls och det verkar inte som att någon annan drabbats.

Lösningen är däremot att starta Lenovo Companion -> System Update och installera samtliga uppdateringar, även för BIOS. Avinstallera sedan Fingerprint Manager Pro och installera det igen via Lenovo System Update. Voila! Frågan om smartcard har försvunnit och användaren kan byta lösenord på vanligt sätt.

Applescript to change keyboard modifier keys

OS X messes up my Bluetooth keyboard modifier keys sometimes, and I wanted a quick solution to the problem.

After a quick Google search, I found this post on Apple Support Communities. It is from 2006 which means it probably was made for OS X 10.4 Tiger. When trying the script on my Mac Mini with 10.8 Mountain Lion a few errors occured and since  I thought I would share the updated script with you. Read More

SJ Internet Ombord – En oanvändbar stund

SJ hävdar att man ska kunna jobba ombord på tågen, vilket stämmer, förutsatt att man inte behöver tillgång till internet. Jag har under en tid roat mig med att göra skärmdumpar för att visa vilken hastighet man kan förvänta sig på tågens internetanslutning.
Fortsätt läsa SJ Internet Ombord – En oanvändbar stund