Guide: Skäm ut dig i TV i tre enkla steg

1: Medverka i TV-sänt debattprogram.
2: Framför din agenda med en dåres envishet, trots att alla experter säger att du har fel.
3: Kläck ur dig nedvärderande generaliseringar om dina motståndare.

Torsdagens Debatt i SVT handlade om ungdomskriminalitet, samt kamphundar. Allas vår favoritpolitiker Mathias Sundin var såklart med som vanligt. Han kallade kamphundsägare aggressiva och passade på att häva ur sig att tjejer med kamphundar bara tar hand om dem åt sina pojkvänner som sitter på kåken. Och det bästa av allt är att han säger det till Martin Johansson, Styrelseordförande i KRIS Göteborg. KRIS är föreningen Kriminellas Revansch i Samhället.
Fortsätt läsa Guide: Skäm ut dig i TV i tre enkla steg

Fp-förslaget förklarat

Då många verkar ha missförstått Folkpartiets något offensiva förslag om ”aggressiva hundraser” tänkte jag klargöra några saker.

Förslaget består som jag tolkar det av tre delar:

 • Förbud mot vissa hundraser
 • Licens för vissa hundraser
 • Utbildning för hundförare

I rapporten benämns kategoriindelningen som klasser, grupper och kategorier. Jag försöker att konsekvent benämna deras indelning med ”kategori”, då det redan finns en gruppindelning av hundraser i Sverige.

Rasförbud

Mathias Sundin och Peter Kjällkvist försöker överlag att undvika att nämna rasförbud i rapporten och skriver mer om licenskravet, men läser man så inser man snabbt att en Kategori A-licens kommer att vara i princip omöjlig att få, så i praktiken är det ändå ett rasförbud. Mathias har tidigare sagt att han vill ha ett förbud mot vissa raser förutom för polis och väktare, och det här är exakt det.

Rasförbud kan också kallas rasspecifikt förbud och på engelska Breed Specific Legislation vilket förkortas BSL.

De hundraser som föreslås förbjudas är de i Kategori A:

  1. Centralasiatisk Ovtjarka, herdehund
  2. Sydrysk Ovtjarka, herdehund
  3. Kaukasisk Ovtjarka, herdehund
  4. Tornjak, herdehund
  5. Akbash, herdehund
  6. Kangal, herdehund
  7. Ciobanisc de Bucovina, herdehund
  8. Sarplaninac, herdehund
  9. Anatolisk herdehund, herdehund
  10. Korpat, herdehund
  11. Pitbull terrier, kamphund
  12. Amerikansk Staffordshire bullterrier, kamphund (mindre farlig men omöjlig att skilja exteriört från Pitbull i många fall) *
  13. Bully Kutta, kamphund
  14. Gull Terr, kamphund
  15. Gull Dong, kamphund
  16. Dogo Argentino, kamphund, jakthund, vakthund
  17. Tosa, kamphund
  18. Fila Brasileiro, vakthund, jakthund, boskapsdrivare
  19. Presa Canario, kamphund och vakthund
  20. Perro de presa Mallorqin, kamphund och vakthund
  21. Lottatore Brindisino, kamphund och vakthund
  22. Varghybrider inklusive Saarlos wolfhound och Ceskoslovensky vlcak
  23. Blandraser där någon av ovanstående hundraser ingår. Vid blandras där ena föräldradjuret ingår i kategori A och det andra i någon lägre kategori, klassas avkomman till den högre kategoriseringen. I detta fallet, A

American Staffordshire Terrier benäms felaktigt i rapporten som American Staffordshire Bullterrier, och American Pitbull Terrier kallas lika felaktigt för Pitbull terrier. Det är inte de enda felen i rapporten, men de andra återkommer jag till i ett senare inlägg.

Rapporten är mycket tydlig med att dessa hundar inte bör få hållas som sällskapshundar. De kommer alltså inte att få ägas och/eller handhas av privatpersoner, och man kan ana i texten att Sundin och Kjällkvist anser att de inte ens bör få rastas på allmän plats.

Det finns två undantag mot detta rasförbud: Om du har särskilt behov av en hund av någon av dessa raser, tex till ditt vaktbolag eller för att skydda dina får, kan du få licens för denna kategori. Det andra undantaget gäller registrerad amstaff (vilket redan idag kräver dna-test) som kan uppvisa stamtavla där båda föräldradjuren genomgått mentalbeskrivning utan att uppvisa aggressivt beteende. Dessa hundar ”bör kunna räknas till kategori B”.

För befintliga hundar som i framtiden kommer att räknas till Kategori A gäller följande:

I Sverige nu levande hundar av dessa raser ska oavsett ålder snarast genomföra mentalbeskrivning enligt samma principer som hundar i grupp B. Dessa hundar ska fram till dess att mentalbeskrivning genomförts med önskvärt resultat vara belagda med strikt koppeltvång och munkorgstvång när de befinner sig utanför hemmet, eller tomt eller rastgård som de inte kan ta sig ur.

Blandrashundar bedöms efter den ingående ras med högst kategortillhörighet.

Licenskrav

För att få ha hundar som tillhör raserna i Kategori A och B krävs att ägaren är myndig, ej dömd för våldsbrott, brott mot djurskyddslage eller dömd till fängelse i mer än ett år. Jag ifrågasätter nyttan med det sista kriteriet, men i övrigt tycker jag denna del är mycket bra. För att få licens på Kategori A-hundar krävs utöver detta att licenstagaren har genomgått utbildning rörande vakthund eller herdehund med godkänt resultat.

Hundar i kategori A och B ska genomgå mentalbeskrivning innan två års ålder. Klarar den inte testet pga rädsla och/eller aggressivitet ska ett nytt test kunna göras 6-12 månader efter det första. Klarar hunden inte heller detta test ska den avlivas. Överlag tror jag visserligen att detta kan bidra till mentalt friskare hundar i Sverige, men jag undrar om det inte skulle räcka med avelsförbud och kastrering.

För hundar i kategori A och B krävs dessutom ansvarsförsäkring som täcker motpartens skador vid en eventuell olycka. Bra förslag, jag har inga invändningar mot det.

Utbildning

Rapporten tar inte upp utbildningsdelen speciellt mycket, men det står klart att man för att få en licens för kategori A eller B måste genomgå viss utbildning. Man tar även upp en del av de problem som kan uppstå med resurser, byråkrati och ekonomi, men erbjuder inga svar på dessa frågor.

Mina förslag till förändringar

Även om rapporten innehåller och till viss del baseras på felaktigheter får man bedöma den för vad den är – ett konstruktivt förslag från ena ringhörnan. Jag och de flesta andra aktiva hundägare (samt de flesta politiker) står i den andra ringhörnan. Samtliga verkar dock överens om att något måste göras, så förhoppningsvis kan vi mötas mitt i ringen.

 • Kategori D bör avskaffas. De hundar som ingår i kategori D hamnar i kategori C.
 • Krav på utbildning för Kategori C-hundar. Utbildningen bör dock vara mycket grundläggande, i stil med valpkurs. Även dessa hundar behöver god uppfostran och kunniga ägare. Små hundar kan inte orsaka livshotande skador när de biter en vuxen person, men dessa hundar är ofta obalanserade och osäkra vilket bidrar till en allmän spänning för oss som har större hundar. Jag är övertygad att detta antingen bottnar i en missuppfattning om att små hundar inte behöver lika konsekvent uppfostran eller i ren ignorans. Alla hundar oavsett storlek mår bra om de får en strukturerad tillvaro med fasta regler.
 • Inget rasförbud mot Kategori A-hundar. Att kriminella personer förhindras att skaffa dessa hundar är bra, att utbildningskravet är högre likaså. Men förbudet mot att ha dessa raser som sällskapshundar som föreslås i rapporten motsätter jag mig starkt. De senaste dagarna har jag läst många bloggar som skriver saker som ”jag är emot ett förbud och tycker detta förslag är jättebra!”. Folk förstår alltså inte att förslaget i praktiken innebär ett förbud mot flera raser.
 • Som jag tidigare skrivit vill jag ha ett lagstadgat koppeltvång i tätbebyggt område. Böter ska vara över 1000 kronor, gärna runt 5000. Bryter man uppsåtligen mot detta upprepade gånger så ska hunden kunna beslagtas och ägaren beläggas med hundförbud.
 • Sen tycker jag att kategoriindelningen ska baseras på hundens storlek, åtminstone i första hand.

Författarna avslutar rapporten med orden:

Vi tycker det är viktigt att debattera och lagstifta innan en allvarlig olycka inträffar. Risken är då att vi får en snabbt framtagen lagstiftning som kanske går för långt och till och med motverkar sitt syfte.

Vilket – ironiskt nog – var precis vad som inträffade i Norge när de förbjöd vissa hundraser.

Hundarnas ABC (uppdaterad)

Som jag skrev tidigare idag har Folkpartiets Mathias Sundin nu filat lite på sina funderingar runt farliga hundar och kommit fram till att man ska dela in dem i fyra olika kategorier:

A – De ”farligaste” hundarna. Mathias har nämnt de kamphundsraser han känner till samt Kaukasisk Ovtjarka som är välkänd från Uppdrag Granskning.
B – Tex brukshundar och vallhundar. Rottweiler, Dobermann, Boxer, American bulldog och Schäfer har nämnts som exempel.
C – Stora hundar som normalt inte är farliga. Här hittar vi tex Blodhund, Irländsk varghund, Collie, Grand Danois.
D – Övriga raser (se länk)

Blandrashundar klassas efter den farligaste rasen i blandningen.

För att ha hundar ur kategori A och B krävs utbildning och licens. Utöver detta krävs för hundar i kategori A att hunden har ett ”yrke”. Dessa hundar får enligt förslaget inte innehas som sällskapshundar utan ska vara utbildade tjänstehundar.
För hundar i kategori C rekommenderas utbildning och licens, för kategori D finns inga krav.

Efter att ha tänkt på detta i nästan ett dygn anser jag att det är ett steg i rätt riktning. Med några ändringar skulle det vara ett riktigt bra förslag. Fortsätt läsa Hundarnas ABC (uppdaterad)